Hoe lid worden van MAB Beroepsvereniging?

Om lid te kunnen worden van MAB Beroepsvereniging moet U zich registreren in het intranet van MAB. U volgt de stappen die het systeem U voorstelt. U moet ook aanduiden wat uw beroep is en tot slot moet U bevestigen dat U inderdaad lid wenst te worden. Uw inschrijving moet vervolgens nog aanvaard worden. Als U aanvaard wordt activeren we uw lidmaatschap en vanaf dan verloopt alles elektronisch. De factuur wordt per e-mail verstuurd en U kan in uw profiel de betaling opvolgen. U ontvangt een lidkaart (per post of wordt afgegeven bij het eerstvolgend seminarie). Met uw lidkaart checkt U in en uit en zo genereert U het aanwezigheidsattest. Dat attest vindt U nadien in uw profiel en kan U afdrukken. In het intranet worden de syllabi online gezet zodat U ze altijd kan raadplegen, downloaden of printen. U vindt er ook de nieuwsbrief Varia die eveneens per e-mail naar alle leden wordt verzonden. U beheert zelf uw profiel, d.w.z. dat U alle wijzigingen zelf kan aanbrengen. Onze seminaries vinden plaats in het Thomas More instituut, campus De Nayer, J. De Nayerlaan 5, 2860 St-Katelijne-Waver.

Mocht U problemen ondervinden om op het intranet van MAB in te loggen, neem dan onmiddellijk contact op met het secretariaat per e-mail (info@mab.be). Wij helpen U dan verder.

Het bedrag van het lidgeld bedraagt voor 2019 : 200 euro per kalenderjaar. U vindt dit eveneens onder “Organisatie” – “Realia”.

Ons bankrekeningnummer: KBC: BE70 7360 3440 2025

SS:

ONLINE REACTIES

U heeft een zoekertje of een bericht voor de varia? U heeft een vraag? Stuur een e-mail naar onderstaand adres. Vergeet niet voldoende informatie te geven. Als U lid is en over een e-mail adres en internet beschikt, dan kan U ook terecht op het intranet van MAB. Zie desbetreffende pagina van de website.

info@mab.be

OFFLINE REACTIES
  • MAB - secretariaat
  • Korenmarkt 30
  • 2800 Mechelen
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 15u.
  • woensdag van 10u tot 12u.
  • Tel:015/62 31 10