− 01-10-2017

Bezoldigingstheorie: wat kan/mag er nog? Wat met onroerende goederen?

SPREKER(S): Guy Poppe

Tijdens dit seminarie bespreekt Guy Poppe, advocaat, de bezoldigingstheorie. Wat kan, en mag er nog ? Wat met onroerende goederen ?

De zgn. bezoldigingstheorie wordt gebruikt voor de verantwoording van de aftrekbaarheid van bepaalde beroepskosten. Immers, in de mate er tegenover gemaakte kosten voordelen van alle aard staan (bv. voor gratis bewoning, voor gratis auto, ed.), krijgen die kosten de aard van bezoldigingen en zijn ze principieel aftrekbaar.

Na twee negatieve Cassatie arresten en een positieve geven enkele recente vonnissen (Eerste Aanleg) en arresten (Beroep) een enge interpretatie aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie over de zogenaamde bezoldigingstheorie door te stellen dat de verloningspolitiek van de vennootschap moet gedocumenteerd zijn.

Tijd dus om te zien wat nog kan en mag.

 


− 22-10-2017

Alternatieve manieren van verloning, overzicht en toepassingen

SPREKER(S): Jan Swinnen

Eerst worden de verschillende alternatieve manieren van verloning (zoals kostenvergoedingen, maaltijdscheques, verzekeringen, bonussen, enz.) besproken.  Vervolgens zal de spreker aan de hand van concrete voorbeelden aantonen hoe men hiermee aan loonoptimalisatie kan doen.

Dit onderwerp wordt besproken door Jan Swinnen,advocaat bij LVP Law.

 


− 19-11-2017

CBN adviezen en update boekhoudwetgeving

SPREKER(S): Els De Wielemaker

 

Els De Wielemaker, docent UGent, bespreekt de CBN adviezen en de update van de boekhoudwetgeving.


SS:

ONLINE REACTIES

U heeft een zoekertje of een bericht voor de varia? U heeft een vraag? Stuur een e-mail naar onderstaand adres. Vergeet niet voldoende informatie te geven. Als U lid is en over een e-mail adres en internet beschikt, dan kan U ook terecht op het intranet van MAB. Zie desbetreffende pagina van de website.

info@mab.be

OFFLINE REACTIES
  • MAB – secretariaat
  • Ambroossteenweg 1
  • 1981 Hofstade(ZEMST)
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 15u.
  • woensdag van 10u tot 12u.
  • Tel:015/62 31 10
  • Fax:015/62 18 48