− 30-09-2018

Actualia tweedepijlerpensioenen voor zelfstandigen

SPREKER(S): Paul Van Eesbeeck

 • De impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen:
 • is winstreservering met aanleg van een liquidatiereserve een alternatief voor de IPT-verzekering in het licht van de daling van de vennootschapsbelasting?
 • wat is de impact op aanvullende pensioenopbouw van de verhoging van de minimumbezoldigingseis van € 36.000 naar € 45.000 voor het genot van het verlaagde vennootschapsbelastingtarief?
 • De ‘POZ’ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen): het nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap nader geanalyseerd, mede in een vergelijkende context met andere vormen van aanvullende pensioenopbouw
 • De implementatie door de verzekeraars van de nieuwe uitkeringsregels inzake aanvullende pensioenen tegen eind 2018
 • Actualia vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler
 • De nieuwe Assuralia-gedragscode inzake verlenging van een invaliditeitsverzekering (met ingang van juni 2017)

De spreker is Paul Van Eesbeeck, vennoot bij Vereycken & Vereycken Legal, juridisch adviseur.

 


− 21-10-2018

Aftrek managementfees en bezoldigingstheorie

SPREKER(S): Tim Melis

Tim Melis is gespecialiseerd in ondernemings- en vastgoed fiscaliteit en helpt u ook bij de structurering van uw familiale vermogen in nationale en internationale context. Vanuit zijn grondige kennis en jarenlange ervaring als adviseur is hij ook de ideale advocaat voor het leiden van onze fiscale procedures. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel en Gent.

Tim heeft een licentiaatsdiploma in de Rechten dat hij behaalde aan de KU Leuven en de Julius-Maximiliaan Universiteit Würzburg. Hij heeft ook een bijzondere licentie in het ondernemingsrecht met specialisatie in handels- en economisch recht (Vrije Universiteit Brussel) en hij gradueerde in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel). Tim is Nederlandstalig en spreekt ook Frans, Engels en Duits.

Tim schrijft regelmatig artikels voor tijdschriften en boeken over fiscaliteit en geeft voordrachten en gastcolleges voor verscheidene professionele organisaties over fiscale topics.

AFTREK MANAGEMENTFEES EN BEZOLDIGINGSTHEORIE

 Sedert enige jaren stelt de fiscale administratie de aftrekbaarheid van de kosten van privé onroerend goed in vraag. In eerste instantie riep zij de afwezigheid van enige band met de maatschappelijke activiteit in, maar sinds de bewuste arresten van het Hof van Cassatie ligt de focus op de bezoldigingsintentie, meer bepaald het bewijs van het bestaan van prestaties, en het voeren van een bezoldigingspolitiek. Dat bewijs blijkt in de praktijk helemaal niet zo evident.

Bovendien is thans ook de aftrekbaarheid van management fees minder zelfsprekend. De verschillende voorwaarden van aftrekbaarheid (artikel 49 W.I.B., het bewijs van werkelijke prestaties en een marktconforme vergoeding) komen onder meer aan bod.

Volgende vragen dringen zich dan op:

 • Zijn kosten gemaakt in het kader van privé onroerend goed altijd aftrekbaar ?
 • Is er desgevallend nog een relatie nodig met het doel van de vennootschap ?
 • Vormt artikel 49 W.I.B. een nieuwe antimisbruikbepaling?
 • Wat is het verschil tussen een bestuurdersbezoldiging en een management fee?
 • Zijn management fees steeds aftrekbaar ?
 • Hoe moet u de realiteit van de prestaties aantonen?
 • Zijn er alternatieven of andere oplossingen?

Tim Melis bespreekt de meest recente rechtspraak en gaat nader in op de vraag hoe u concreet uw dossier kan voorbereiden teneinde discussie met de fiscus te voorkomen. Er wordt afgesloten met concrete tips & tricks.

 


− 18-11-2018

CBN adviezen

SPREKER(S): Els De Wielemaker

Els De Wielemaker, docent UGent, bespreekt de CBN adviezen.


SS:

ONLINE REACTIES

U heeft een zoekertje of een bericht voor de varia? U heeft een vraag? Stuur een e-mail naar onderstaand adres. Vergeet niet voldoende informatie te geven. Als U lid is en over een e-mail adres en internet beschikt, dan kan U ook terecht op het intranet van MAB. Zie desbetreffende pagina van de website.

info@mab.be

OFFLINE REACTIES
  • MAB - secretariaat
  • Korenmarkt 30
  • 2800 Mechelen
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 15u.
  • woensdag van 10u tot 12u.
  • Tel:015/62 31 10