Deelnemen aan de organisaties van MAB-Opleiding vzw

De eerste maal dat men deelneemt moet men zich registreren. Dat geldt ook voor de leden van MAB Beroepsvereniging. Dit gebeurt in het intranet van MAB-Opleiding. Nadat men geregistreerd is kan men inschrijven voor de cursussen. Hiertoe logt U in met uw e-mailadres en paswoord en dan kiest U de gewenste cursus of reeks. Vanaf dan verloopt alles elektronisch. Het systeem genereert de factuur die U per e-mail ontvangt. U kan in uw profiel nazien of de factuur al dan niet betaald is. U druk een inschrijvingsbewijs af waarop een barcode staat. Hiermee checkt U in en uit en zo genereert U het aanwezigheidsattest dat U nadien kan afdrukken. U beheert ook zelf uw profiel, d.w.z. dat U alle wijzigingen zelf kan aanbrengen.

 

SS:

MAB-Opleiding vzw

Korenmarkt 30

2800 Mechelen
015/62.31.10

Ondernemingsnummer 0461.073.860

Locatie van de korte en de langlopende cursussen en opleidingen

Elewijt Center vzw
Tervuursesteenweg 564
1982 Elewijt
tel. 015/62 72 72

ONLINE REACTIES

U heeft een zoekertje of een bericht voor de varia? U heeft een vraag? Stuur een e-mail naar onderstaand adres. Vergeet niet voldoende informatie te geven. Als U lid is en over een e-mail adres en internet beschikt, dan kan U ook terecht op het intranet van MAB. Zie desbetreffende pagina van de website.

info@mab.be

OFFLINE REACTIES
  • MAB - secretariaat
  • Korenmarkt 30
  • 2800 Mechelen
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 15u.
  • woensdag van 10u tot 12u.
  • Tel:015/62 31 10