Nieuw insolventierecht

De wet tot hervorming van het insolventierecht van 11 augustus 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad
van 11 september 2017. Deze wet die van toepassing wordt op 1 mei 2018 zal een grote impact hebben voor
de rechtspraktijk. Enkele belangrijke krachtlijnen zijn :
– het insolventierecht met betrekking tot ondernemingen wordt economisch recht;
– het insolventierecht heeft de onderneming en niet de mens tot voorwerp;
-het begrip onderneming wordt uitgebreid tot andere rechtspersonen (zoals vzw’s en stichtingen) en vrije
beroepen;
– de bestuurdersaansprakelijkheid wordt niet langer geregeld door het vennootschapsrecht maar door het
insolventierecht;
– de bestuurder kan niet alleen aangesproken worden wegens grove fout maar ook voor zogenaamde
wrongfull trading;
– het systeem van verschoonbaarheid wordt vervangen door systeem van schuldkwijtschelding.

Spreker
Frederic HELSEN is doctor in de Rechten.
Hij is verbonden aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KULeuven en notarieel
medewerker in het kantoor Berquin.

Datum
Donderdag 1 februari 2018 van 18.30u tot 22u in het Elewijt Center te Elewijt.

Verdere details vindt u terug op onderstaande seminariesteekkaart.

insolventierecht

Inschrijven doet u via het intranet van MAB Opleiding vzw.

MAB Opleiding vzw is erkend voor KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O102083

 

GRONDIGE UPDATE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Jaarlijks organiseert MAB-Opleiding vzw een grondige update van een van de basisdomeinen van ons beroep.
In 2018 is het de beurt aan de Vennootschapsbelasting … en dat zal echt nodig zijn. Immers het luik “Vennootschapsbelasting”
van het zomerakkoord van de regering Michel werd op 22/12/2017 gestemd in het parlement.
Dat betekent dat we nu definitief weten waar we voor staan. Voor alle bedrijven daalt het belastingtarief
stapsgewijs. Investeringen worden sterk aangemoedigd. Ook de kleine zelfstandigen krijgen een duw
in de rug. Maar aangezien de hervormingsoperatie budgettair neutraal moet blijven komen er noodgedwongen
ook compenserende maatregelen. Men financiert de operatie door een heroriëntering naar een rechtvaardigere
fiscaliteit: beperken van aftrekposten, strengere sancties en compliance.
De vele nieuwe maatregelen worden in drie fasen ingevoerd : voor de boekjaren vanaf 1/1/2018, 1/1/2019 en
1/1/2020. Al die nieuwe elementen zullen door de spreker ingelast worden in deze grondige update.

Spreker
Yves VERDINGH is belastingconsulent, Head of Tax BNP Fortis en Professor HUB Fiscale Hogeschool.

Datums
5 woensdagen : 7 – 21 – 28 februari
en 7 – 14 maart 2018
van 18.30u tot 22u in het Elewijt Center te Elewijt.

Verdere details vindt u terug op onderstaande seminariesteekkaart.

vennootschapsbelasting update 

Inschrijven doet u via het intranet van MAB Opleiding vzw.

MAB Opleiding vzw is erkend voor KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O102083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS:

Locatie cursussen MAB-Opleiding vzw

Elewijt Center vzw
Tervuursesteenweg 564
1982 Elewijt
Tel. 015/62 72 72

ONLINE REACTIES

U heeft een zoekertje of een bericht voor de varia? U heeft een vraag? Stuur een e-mail naar onderstaand adres. Vergeet niet voldoende informatie te geven. Als U lid is en over een e-mail adres en internet beschikt, dan kan U ook terecht op het intranet van MAB. Zie desbetreffende pagina van de website.

info@mab.be

OFFLINE REACTIES
  • MAB – secretariaat
  • Ambroossteenweg 1
  • 1981 Hofstade(ZEMST)
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 15u.
  • woensdag van 10u tot 12u.
  • Tel:015/62 31 10
  • Fax:015/62 18 48