BELEGGEN IN DE VENNOOTSCHAP

Bedoeling van de uiteenzetting is van een gedetailleerd inzicht te verschaffen in de boekhoudkundige en fiscale aspecten van de verschillende beleggingsmogelijkheden voor een vennootschap. De volgende beleggingsvormen worden besproken : onroerende beleggingen, beleggingen in aandelen en vastrentende effecten (bv. obligaties), beleggingsfondsen en beleggingsvennootschappen (BEVEKS etc.), verzekeringsproducten (tak 23, tak 26, ..) en investeringen in tax shelter voor audiovisuele werken. Voor elk van deze verschillende
mogelijkheden wordt de impact op het tarief vennootschapsbelasting, de notionele interestaftrek, DBI-aftrek enz. toegelicht.

Inschrijven doet u via het intranet van MAB Opleiding vzw.

SemS. beleggen in de vp

MAB Opleiding vzw is erkend voor KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O102083

SS:

Locatie cursussen MAB-Opleiding vzw

Elewijt Center vzw Tervuursesteenweg 564 1982 Elewijt Tel. 015/62 72 72

ONLINE REACTIES

U heeft een zoekertje of een bericht voor de varia? U heeft een vraag? Stuur een e-mail naar onderstaand adres. Vergeet niet voldoende informatie te geven. Als U lid is en over een e-mail adres en internet beschikt, dan kan U ook terecht op het intranet van MAB. Zie desbetreffende pagina van de website.

info@mab.be

OFFLINE REACTIES
  • MAB - secretariaat
  • Korenmarkt 30
  • 2800 Mechelen
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 15u.
  • woensdag van 10u tot 12u.
  • Tel:015/62 31 10