− 16-12-2018

Onroerend goed in buitenland

SPREKER(S): Wim Vermeulen

Onroerend goed in het buitenland

Uw appeltje voor de dorst? Verslik u niet in de fiscale aspecten.

Wie een woning overweegt te verwerven buiten de Belgische landsgrenzen, zal vroeg of laat geconfronteerd worden met de fiscale aspecten van zo’n aankoop. De buitenlandse belasting elementen, gecombineerd met het Belgische luik ervan, worden toegelicht tijdens dit seminarie van Wim Vermeulen.

Wim is vennoot bij Cazimir Advocaten en één van de specialisten vastgoed fiscaliteit in België, niet alleen voor investeringen en successieplanning in eigen land, maar ook voor aankopen en planning in het buitenland. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel. Wim is auteur van meerdere boeken, publiceert in fiscale tijdschriften en kranten en is een veelgevraagde gastspreker over vastgoed fiscaliteit en successieplanning van onroerend goed. Hij doceert ‘Vastgoed fiscaliteit’ in de Master in de Personal Financial Planning aan de Antwerp Management School en ‘Aspecten van internationale onroerend goed fiscaliteit’ aan de Fiscale Hogeschool. Onlangs nog publiceerde hij Buitenlandse vakantiewoningen en de fiscus, waarin de aankoop en het gebruik van een vakantiewoning in maar liefst 21 verschillende landen binnen en buiten Europa worden besproken.

In dit seminarie wordt besproken wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit, de verkoop en de successieplanning van buitenlands onroerend goed. Tijdens de presentatie komen ook de intern rechtelijke fiscale aspecten van een aantal populaire landen ter sprake, in concreto vooral Frankrijk, Spanje en Nederland.

Hoe worden periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed belast? Wat met meerwaarden? Wat is terzake de rol van de dubbelbelastingverdragen? Mag de Belgische belastingambtenaar zich naar het buitenland begeven om er ter plaatse inlichtingen in te winnen over de huurwaarde? Of bestaat er automatische gegevensuitwisseling tussen de buurlanden onderling? Wat met de belasting in het buitenland? En wordt er in België rekening gehouden met de eventueel in het buitenland betaalde belasting?

Er wordt vervolgens nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? En wat ten slotte met de buitenlandse erfbelasting?

 


− 27-01-2019

BTW : update

SPREKER(S): Jurgen Opreel

Jurgen Opreel is Managing Partner De btw-lijn. Docent btw aan de Fiscale Hogeschool Brussel, auteur Basiscursus btw, spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen en auteur van publicaties inzake btw.

Alle nieuwigheden en wijzigingen komen aan bod.

De deelnemers aan de sessies krijgen het boek BTW.

 

 

 


− 17-02-2019

Successieplanning voor beginners

SPREKER(S): Bart Chiau

Bart Chiau, is professor aan UGent, Senior expert competence center bij NN en trainer in de financiële sector.

 


− 31-03-2019

Optimalisatie van een vennootschap voor de bedrijfsleiders: concrete checklist die bruikbaar is in de vennootschapsdossiers

SPREKER(S): Filip Mees

Filip Mees, belastingconsulent-fiscaal jurist, is de spreker van dit seminarie.


− 05-05-2019

Vennootschapsbelasting : update

SPREKER(S): Yves Verdingh

Yves Verdingh is tax director BNP Paribas Fortis en docent aan de Fiscale Hogeschool Brussel.

Hij zal, zoals gebruikelijk, de aangifte vennootschapsbelasting AJ 2019 behandelen en de nadruk leggen op wijzigingen en recente rechtspraak.

De deelnemers aan de sessies krijgen het boek Aangiftegids Vennootschapsbelasting AJ 2019.


− 26-05-2019

Personenbelasting : update

SPREKER(S): Pieter Debbaut

Pieter Debbaut werkt als Tax Officer bij ERGO. Hij zal dit onderwerp bespreken.

De deelnemers aan de sessies krijgen het boek Aangiftegids personenbelasting AJ2019.


Algemene Vergadering en academische zitting

SPREKER(S): nog te bepalen

Op 15 juni zal de AV+ academische zitting plaats vinden.

Na de academische zitting wordt aan de leden een receptie aangeboden.

 


Archief
SS:

Locatie maandelijkse seminaries MAB Beroepsvereniging

Thomas More Campus De Nayer - GROOT AUDITORIUM J. De Nayerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver Ruime parkeermogelijkheden (gratis)

ONLINE REACTIES

U heeft een zoekertje of een bericht voor de varia? U heeft een vraag? Stuur een e-mail naar onderstaand adres. Vergeet niet voldoende informatie te geven. Als U lid is en over een e-mail adres en internet beschikt, dan kan U ook terecht op het intranet van MAB. Zie desbetreffende pagina van de website.

info@mab.be

OFFLINE REACTIES
  • MAB - secretariaat
  • Korenmarkt 30
  • 2800 Mechelen
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 15u.
  • woensdag van 10u tot 12u.
  • Tel:015/62 31 10