− 17-12-2017

Zakelijke rechten en de gevolgen van de beëindiging ervan

SPREKER(S): Tim Melis

De onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal en erfpacht) hebben sedert de jaren 90 een enorme revival gekend. Al te vaak werden deze constructies opgezet zonder goed na te denken over de fiscale gevolgen die zij met zich meebrengen, in het bijzonder bij de beëindiging ervan. Veel van deze constructies naderen nu hun einddatum en dus stelt zich de vraag hoe de fiscus hier tegenover staat.

De spreker gaat in dit seminarie dieper in op deze problematiek. Naast een kort overzicht van de fiscale basiskenmerken van vruchtgebruik, opstal en erfpacht, ligt de focus van dit seminarie hoofdzakelijk op de fiscale gevolgen van de (vroegtijdige) beëindiging van de onroerende zakelijke rechten en dit zowel op het vlak van de inkomstenbelastingen als de registratiebelasting.

 Aan de hand van concrete casussen uit de praktijk wordt gekeken welke de fiscale risico’s en aandachtspunten zijn en hoe hieraan geremedieerd kan worden. Daarbij wordt telkens de link gelegd naar de meeste relevante standpunten van VLABEL.

Dit onderwerp zal besproken worden door Tim Melis, hij is advocaat bij Cazimir.

 


− 28-01-2018

BTW : update

SPREKER(S): Jurgen Opreel

Jurgen Opreel is BTW-adviseur  – De BTW-lijn

De deelnemers aan de sessies krijgen een Jaarboek BTW.

 

 

 


− 25-02-2018

Vereffeningen: stappenplan, grondige herhaling

SPREKER(S): Filip Mees

Filip Mees, belastingconsulent en fiscaal jurist bij TeamAccount bespreekt dit onderwerp.


− 25-03-2018

Conflicten tussen vennoten, gevolgen en oplossingen

SPREKER(S): Luc Stolle

Luc Stolle, advocaat bij Squadrat, is de spreker van dit seminarie.


− 06-05-2018

Vennootschapsbelasting : update

SPREKER(S): Yves Verdingh

Yves Verdingh is tax director BNP Paribas Fortis en professor een de Fiscale Hogeschool Brussel.

Hij zal, zoals gebruikelijk, de aangifte vennootschapsbelasting AJ 2018 behandelen en de nadruk leggen op wijzigingen en recente rechtspraak.

De deelnemers aan de sessies krijgen het boek Aangiftegids Vennootschapsbelasting AJ 2018.


− 27-05-2018

Personenbelasting : update

SPREKER(S): Pieter Debbaut

Pieter Debbaut werkt als Tax Officer bij ERGO. Hij zal dit onderwerp bespreken.

De deelnemers aan de sessies krijgen het boek Aangiftegids personenbelasting AJ2018.


Algemene Vergadering en academische zitting

SPREKER(S): nog te bepalen

Op 16 juni zal de AV+ academische zitting plaats vinden.

Na de academische zitting wordt aan de leden een receptie aangeboden.

 


Archief
SS:

Locatie maandelijkse seminaries MAB Beroepsvereniging

Thomas More Campus De Nayer – GROOT AUDITORIUM
J. De Nayerlaan 5
2860 Sint-Katelijne-Waver

Ruime parkeermogelijkheden (gratis)

ONLINE REACTIES

U heeft een zoekertje of een bericht voor de varia? U heeft een vraag? Stuur een e-mail naar onderstaand adres. Vergeet niet voldoende informatie te geven. Als U lid is en over een e-mail adres en internet beschikt, dan kan U ook terecht op het intranet van MAB. Zie desbetreffende pagina van de website.

info@mab.be

OFFLINE REACTIES
  • MAB – secretariaat
  • Ambroossteenweg 1
  • 1981 Hofstade(ZEMST)
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 15u.
  • woensdag van 10u tot 12u.
  • Tel:015/62 31 10
  • Fax:015/62 18 48