Gislenus Bats

Gislenus Bats is ere-bedrijfsrevisor en EMS professor, die op verschillende manieren zijn jarenlange en rijke ervaring als specialist terzake deelt met confraters en professionals uit andere beroepsdisciplines. 

Hij is auteur van verscheidene werken inzake vennootschapsrecht en hij is docent bij EHSAL & EMS. Tevens treedt hij geregeld op als gastdocent van professionele seminaries en webinars bij diverse beroepsverenigingen en –instanties.