Guillaume Deknudt

Guillaume begeleidt reeds een 20-tal jaar vermogende particulieren.

Hij staat hen bij in hun familiale conflicten (erfenisdiscussies, echtscheidingen, betwistingen tussen aandeelhouders, …) alsook bij hun fiscale problemen (omtrent zwarte of grijze tegoeden, procedures inzake erfbelasting, …). Daarbij streeft hij waar mogelijk naar een minnelijke oplossing tussen partijen. Zo zal Guillaume u ook inzake fiscale fraude wijzen op het belang om preventief een fiscale regularisatie door te voeren of alsnog een minnelijke schikking te treffen.

Zijn jarenlange ervaring bij het voeren van procedures laat hem niettemin toe om parallel een bikkelharde en tactische strijd te leveren.

Daarnaast beschikt Guillaume over een ruime ervaring in nationale en internationale vermogensplanning. Hij legt daarbij de nadruk op een voor de cliënt vlot hanteerbare planning, op maat van de specifieke familiale en vermogensrechtelijke context.

Guillaume publiceert geregeld in de vakliteratuur en is ook een vaak gevraagd gastspreker. In het verleden was hij ook academisch actief voor het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven en nadien voor de Universiteit van Hasselt. Reeds geruime tijd focust Guillaume zich volledig op zijn advocatenpraktijk teneinde elk dossier op een persoonlijk nauw betrokken manier te behandelen.

Guillaume is licentiaat in de rechten (KU Leuven – cum laude) en licentiaat in de fiscaliteit (ULB – magna cum laude) en is verbonden aan de balies van West-Vlaanderen en Brussel.