Kris van der Beek

Kris van der Beek is gespecialiseerd in het handels- en economisch recht.

Zijn focus ligt op contractenwerk en geschillenbeslechting in verband met de koopverkoop van producten en/of diensten, overeenkomsten met handelstussenpersonen, marktpraktijken en consumentenrechten, telkens vanuit een nationale of internationale invalshoek.

Kris is Licentiaat in de Rechten (Katholieke Universiteit Leuven, 2001) en Licentiaat in de Fiscaliteit (Katholieke Universiteit Leuven, 2002).

Hij is actief als advocaat aan de balie Limburg sinds 2002.