Bestuur

Denise BAUWENS, voorzitter,
gecertificeerd fiscaal accountant

Nick MICHIELS, ondervoorzitter,
gecertificeerd fiscaal accountant

Lode VOLCKAERTS, penningmeester
gecertificeerd fiscaal accountant