Erkenning IAB - IBR - BIBF

Alle sessies en seminaries van zowel MAB Beroepsvereniging als MAB-Opleiding vzw zijn erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, door het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten en door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Op de aanwezigheidsattesten staan de erkenningsnummers van IAB en BIBF vermeld.  IBR geeft geen erkenningsnummers.

MAB en MAB-Opleiding vzw onderschrijven het Charter over de vorming dat door de beroepsverenigingen werd ondertekend in 2009.

IAB: Erkenningsnummers als vormingsoperator

MAB Beroepsvereniging : B0604/2019-01
MAB-Opleiding vzw : B0605/2019-01

BIBF: Erkenningsnummers

Het BIBF erkent iedere sessie afzonderlijk en kent er een nummer aan toe. Dit wil zeggen dat de maandelijkse sessie die drie maal georganiseerd worden elk een nummer krijgen.

Lidgeld MAB beroepsvereniging

200 euro voor het kalenderjaar 2019. Opgelet, het lidgeld geldt niet per academiejaar maar per kalenderjaar.

Ons bankrekeningnummer: KBC: BE70 7360 3440 2025

Syllabi van MAB beroepsvereniging

De documentatie wordt elektronisch ter beschikking gesteld op het intranet van MAB Beroepsvereniging waar ze permanent ter beschikking blijft. Enkel de leden kunnen ze raadplegen, downloaden, afdrukken.

Maandelijkse nieuwsbrief VARIA

Iedere maand ontvangen de leden van MAB per e-mail de VARIA met berichten over MAB Beroepsvereniging en MAB-Opleiding vzw. De Varia wordt eveneens elektronisch ter beschikking gesteld op het intranet van MAB Beroepsvereniging. Ook dit document kan enkel door de leden geraadpleegd worden.

Waar vinden onze seminaries plaats?

Voor MAB BV: Thomas More instituut, campus De Nayer, J. De Nayerlaan 5, 2860 St-Katelijne-Waver

Voor MAB Opleiding VZW: Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt

Privacy/GDPR

T1.2_Privacyverklaring-MAB BV