Wanneer?
27/04/2021 - 01/07/2021

Waar?
on demand

Soort event:
Extra opleidingen

Terug naar het overzicht

Technieken van controlevoorbehoud bij de schenking van vermogen

De overdracht van vermogen naar een volgende generatie gaat vaak gepaard met het (tot op zekere hoogte) behouden van controle over de geschonken goederen. Dit bijvoorbeeld om de toekomst van het familiebedrijf in goede banen te leiden, om een waardevolle verzameling kunstwerken te bestendigen of om de kinderen vertrouwd te maken met het beheer van een groot vermogen. Afhankelijk van de goederen waarop de schenking betrekking heeft enerzijds en de drijfveren van de schenker(s) anderzijds, staan er hiertoe heel wat mogelijkheden open. In deze uiteenzetting staan we stil bij de verschillende technieken en de voor- en nadelen van elk ervan. Eveneens belichten we de nieuwe wetgeving rond bepaalde technieken (o.a. vruchtgebruik) en de laatste fiscale ontwikkelingen.

De volgende technieken komen hierbij aan bod:

- Clausules in de schenkingsakte

- Behoud van het vruchtgebruik

- Statutaire clausules of aandeelhoudersovereenkomst

- Georganiseerde onverdeeldheid

- Maatschap

- Stichting

Dit seminarie kan u  via "on demand" opvragen.

Spreker(s)

Rutger Van Boven

Datum

On demand beschikbaar vanaf  heden.

Permanente vorming 

Maximaal 2 uur permanente vorming per sessie. Een aanwezigheidsattest wordt afgeleverd op basis van de werkelijke aanwezigheid. 

Realia

Prijs: € 100

Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het intranet van “MAB-Opleiding” vzw. Ga naar www.mab.be en klik vervolgens in de bovenbalk op “Intranet MAB-Opleiding”.

Indien u al sessies gevolgd heeft bij MAB-Opleiding vzw kan u onmiddellijk inloggen op het intranet met uw bestaand profiel.