Wanneer?
08/05/2021 vanaf 12:45 - 08/05/2021 tot 13:45

Waar?
online

Soort event:
Maandelijkse sessies

Terug naar het overzicht

Helaas!

Dit event is reeds afgelopen!

Buitengewone Algemene Vergadering : 8/5/2021

 

Beste Leden,

Geachte Confrater,

 

De Voorzitter en de Raad van Bestuur hebben de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van MAB-Beroepsvereniging. Deze zal plaatsvinden via videoconferentie op zaterdag 8 mei 2021 om 12h45.

 

Gezien de huidige omstandigheden in het kader van COVID-19 en het geldend samenscholingsverbod is het helaas niet mogelijk om de Buitengewone Algemene Vergadering met fysieke aanwezigheid van de leden te laten doorgaan. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen biedt de mogelijkheid om de Buitengewone Algemene Vergadering op afstand te organiseren. Hierbij zal aan de stemgerechtigde leden de mogelijkheid worden gegeven om op afstand te stemmen.

 

U kan zich inschrijven (of volmacht geven) tot donderdag 6 mei 2021 via volgende link: https://mab.pandafish.be/ . Om organisatorische redenen is voorafgaandelijke registratie verplicht. Na inschrijving zal u op vrijdag 7 mei 2021 een e-mail ontvangen met de toegangsgegevens tot de Buitengewone Algemene Vergadering. Deze toegangsgegevens verschillen van het live-webinar “Update VenB” gegeven door Yves Verdingh op zaterdag 8 mei 2021 van 9h30 – 12h30. U dient zich voor het live-webinar in te schrijven via de specifieke uitnodiging.

 

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering:

 

- Goedkeuring verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 maart 2021;

- Aanname van een nieuwe tekst van statuten (statutenwijziging) teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook aanname van de vorm van een VZW.

 

Hoogachtend,

 

Namens de Raad van Bestuur,

de voorzitter, Denise Bauwens