Bart Van Coile

Bart Van Coile is oprichter en vennoot bij Van Coile & Partners. Sinds 2019 is hij ook voorzitter van het ITAA. Bart is gelukkig getrouwd en vader van 3 kinderen. Intussen is hij ook grootvader. Bart is zeer gedreven in alles wat hij onderneemt en is steeds leergierig. Dit in combinatie met zijn jarenlange ervaring, maken van hem een uitmuntende spreker.

Huidige functies

ITAA

Voorzitter overgangsraad ITAA - vanaf de wet van 17 maart 2019 (fusie IAB en BIBF)


Voorheen opgenomen functies binnen IAB:

Voorzitter IAB (vanaf april 2019 tot KB van 30 september 2020 welke de oude Instituten volledig deed overgaan naar het ITAA)

Ondervoorzitter IAB (april 2013 tot april 2019)

Vertegenwoordiger voor het I.A.B in Cap-Vlaanderen, het overlegorgaan voor de wet op de continuïteit ondernemingen

Lid van de werkgroep Organisatie van de kantoren en procedures welke aanleiding gaf tot het accent van begeleiding in het kader van de kwaliteitstoetsing

Lid van de nieuwe Commissie kwaliteitstoetsing

Lid van de Raad en Uitvoerend Comité