MAB is de Mechelse beroepsvereniging van accountants, belastingadviseurs en bedrijfsrevisoren

MAB Beroepsvereniging groepeert accountants, fiscaal accountants, bedrijfsrevisoren, gecertificeerd accountants en gecertificeerd fiscaal accountants. MAB behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar leden. MAB streeft ernaar de beroepskennis van haar leden permanent bij te scholen door het inrichten van voordrachten, seminaries en cursussen. MAB is meer dan zeventig jaar actief en telt bijna 1500 leden.

 

UPDATE COVID-19:

Beste leden,

Omwille van het coronavirus kunnen wij helaas nog geen seminaries organiseren bij Thomas More, campus De Nayer. De gebruikelijke weekendseminaries zullen via "live-webinar" op zaterdagvoormiddag van 9h30 tot 12h30 verlopen. Indien dit voor u niet mogelijk is dan kan u elk seminarie "on demand" bekijken via het intranet van MAB.

Het "live-webinar" zal via Zoom verlopen. Enkele dagen voor het seminarie zal u hiervoor per e-mail een uitnodiging ontvangen.

Dank voor uw begrip en keep safe!

 

1450+

tevreden
leden

33u

permanente
vorming /jaar

100%

mogelijk via
e-learning

200

EUR / jaar lidprijs

Maandelijkse sessies MAB BV

08

MAY

Update VENB

Spreker: Yves Verdingh, head of tax BNP Paribas

05

JUN

Update PB

Spreker: Nathalie Nimmegeers, tax manager, tax human resources BNP Paribas

Algemene vergadering

Spreker: nog te bepalen

MAB opleiding vzw

30

APR

Nieuwsflashes

Maandelijke sessies 2020-2021

De maandelijkse sessies zijn enkel toegankelijk voor de leden van MAB Beroepsvereniging.

Opleidingen andere dan maandelijke sessies

Een overzicht van onze opleidingen kan U hier vinden. Hiervoor moet men inschrijven via het intranet van MAB-Opleiding vzw.

Speciaal voor stagiairs van ITAA en IBR

Zie MAB-opleiding vzw

Lidmaatschap van MAB beroepsvereniging

Wie kan lid worden van MAB Beroepsvereniging? De vereniging bestaat uit leden A, leden B en ereleden.

Online reacties

U heeft een vraag? Stuur een e-mail naar info@mab.be adres. Vergeet niet voldoende informatie te geven. Als U lid is en over een e-mail adres en internet beschikt, dan kan U ook terecht op het intranet van MAB. Zie desbetreffende pagina van de website.