MAB is de Mechelse beroepsvereniging van accountants, belastingadviseurs en bedrijfsrevisoren

MAB VZW groepeert accountants, fiscaal accountants, bedrijfsrevisoren, gecertificeerd accountants en gecertificeerd fiscaal accountants. MAB behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar leden. MAB streeft ernaar de beroepskennis van haar leden permanent bij te scholen door het inrichten van voordrachten, seminaries en cursussen. MAB is meer dan zeventig jaar actief en telt bijna 1500 leden.

1450+

tevreden
leden

33u

permanente
vorming /jaar

100%

mogelijk via
e-learning

250

EUR / jaar lidprijs

MAB opleiding vzw

23

MAY

Update PB

Spreker: Nathalie Nimmegeers

04

JUN

Stagiairs: Simulatie mondeling examen, tips en tricks

Sprekers: Nick Michiels & Lode Volckaerts

Algemene vergadering

Spreker: Dado Van Peteghem

Stagiairs - Btw

Spreker: Tim Van Sant

Nieuwsflashes

Maandelijke sessies 2022-2023

De maandelijkse sessies zijn enkel toegankelijk voor de leden van MAB VZW.

Opleidingen andere dan maandelijke sessies

Een overzicht van onze opleidingen kan U hier vinden. Hiervoor moet men inschrijven via het intranet van MAB-Opleiding vzw.

Speciaal voor stagiairs van ITAA en IBR

Zie MAB-opleiding vzw

Lidmaatschap van MAB VZW

Wie kan lid worden van MAB VZW? De vereniging bestaat uit leden A, leden B en ereleden.

Online reacties

U heeft een vraag? Stuur een e-mail naar info@mab.be. Vergeet niet voldoende informatie te geven. Als U lid bent dan kan U tevens terecht op het intranet van MAB. Zie hiervoor desbetreffende pagina van de website.