MAB groepeert accountants, fiscaal accountants, bedrijfsrevisoren, gecertificeerd accountants, gecertificeerd fiscaal accountants. MAB behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar leden. MAB streeft ernaar de beroepskennis van haar leden permanent bij te scholen door het inrichten van voordrachten, seminaries en cursussen. MAB is meer dan zeventig jaar actief en telt bijna 1500 leden.

 

COVID-19:

Geacht MAB lid

Ingevolge de beslissing van de regering herinneren wij U er aan dat de seminaries die gepland staan vanaf  heden t.e.m. 30 juni 2021 on demand beschikbaar zullen zijn. 

Nieuw vanaf januari 2021 "live-webinar" ! Voortaan zal u onze seminaries via een "live-webinar" en/of "on-demand" kunnen zien!

Wij informeren U verder via mail.

Dank voor uw begrip en keep safe!

 

1450+

tevreden
leden

33u

permanente
vorming /jaar

100%

mogelijk via
e-learning

200

EUR / jaar lidprijs

Maandelijkse sessies MAB BV

30

OCT

Rulings ivm PB en VENB

Spreker: Steven Vanden Berghe, voorzitter rulingdienst

27

NOV

Knelpunten ivm het WVV

Spreker: Robbie Tas, advocaat Intui

Boekhoudrecht

Spreker: Albert Bauwens, gecertificeerd accountant - bedrijfsrevisor Decupere & Partners

Update BTW

Spreker: Jurgen Opreel, BTW consulent, de BTW-lijn

Valkuilen bij controles en fiscale procedures

Spreker: Tim Melis, advocaat, Cazimir

MAB opleiding vzw

18

NOV

Voor stagiairs: interne en externe controle

Interne en externe controle: Anne Koster

Nieuwsflashes

Maandelijke sessies 2020-2021

De maandelijkse sessies zijn enkel toegankelijk voor de leden van MAB Beroepsvereniging.

Opleidingen andere dan maandelijke sessies

Een overzicht van onze opleidingen kan U hier vinden. Hiervoor moet men inschrijven via het intranet van MAB-Opleiding vzw.

Speciaal voor stagiairs van ITAA en IBR

Zie MAB-opleiding vzw

Lidmaatschap van MAB beroepsvereniging

Wie kan lid worden van MAB Beroepsvereniging? De vereniging bestaat uit leden A, leden B en ereleden.

Online reacties

U heeft een vraag? Stuur een e-mail naar info@mab.be adres. Vergeet niet voldoende informatie te geven. Als U lid is en over een e-mail adres en internet beschikt, dan kan U ook terecht op het intranet van MAB. Zie desbetreffende pagina van de website.