MAB is de Mechelse beroepsvereniging van accountants, belastingadviseurs en bedrijfsrevisoren

MAB groepeert accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten. MAB behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar leden. MAB streeft ernaar de beroepskennis van haar leden permanent bij te scholen door het inrichten van voordrachten, seminaries en cursussen. MAB is meer dan zeventig jaar actief en telt bijna 1500 leden.

Maandelijkse sessies MAB BV

27

MAR

Fiscale consequenties van de implementatie van het nieuwe vennootschapsrecht

Spreker: Filip Mees, fiscaal jurist, TeamAccount

15

MAY

Update VENB

Spreker: Yves Verdingh, Deputy Head of Tax BNP Parisbas, professor HUB-EHSAL

Update PB

Spreker: Pieter Debbaut, tax office, Ergo insurane

MAB opleiding vzw

03

MAR

Sociaal Recht

Spreker: Véronique Pertry, Advocaat Eubelius

Nieuwsflashes

Maandelijke sessies 2019-2020

De maandelijkse sessies zijn enkel toegankelijk voor de leden van MAB Beroepsvereniging.

Opleidingen andere dan maandelijke sessies

Een overzicht van onze opleidingen kan U hier vinden. Hiervoor moet men inschrijven via het intranet van MAB-Opleiding vzw.

Speciaal voor stagiairs van IAB, IBR, BIBF

Zie MAB-opleiding vzw

Lidmaatschap van MAB beroepsvereniging

Wie kan lid worden van MAB Beroepsvereniging? De vereniging bestaat uit leden A, leden B en ereleden.

Online reacties

U heeft een vraag? Stuur een e-mail naar info@mab.be adres. Vergeet niet voldoende informatie te geven. Als U lid is en over een e-mail adres en internet beschikt, dan kan U ook terecht op het intranet van MAB. Zie desbetreffende pagina van de website.