Lidmaatschap van MAB beroepsvereniging

Wie kan lid worden van MAB Beroepsvereniging? 

De vereniging bestaat uit leden A, leden B en ereleden. Enkel natuurlijke personen kunnen deze hoedanigheid verwerven. Om als lid A aanvaard te worden dient men een schriftelijke aanvraag in overeenkomstig de modaliteiten bepaald door de raad van bestuur en dient men lid te zijn van een erkend instituut van de economische beroepen (momenteel I.A.B., I.B.R. en B.I.B.F.). Om als lid B aanvaard te kunnen worden dient men:

  • stagiair te zijn bij een erkend instituut van de economische beroepen en een schriftelijke aanvraag in te dienen overeenkomstig  de modaliteiten bepaald door de raad van bestuur; 
  • of het bewijs te leveren een theoretische en/of praktische kennis te bezitten inzake de vakgebieden van de accountancy en de fiscaliteit en werkzaam te zijn in een afdeling of dienst waar kennis van deze vakgebieden vereist zijn.

Wat biedt MAB de leden?

  • tien seminaries over actuele onderwerpen gegeven door eminente sprekers;
  • goed voor in totaal 30 uren permanente vorming;
  • te volgen naar uw keuze; op vrijdagnamiddag, zaterdagvoormiddag of zondagvoormiddag;
  • degelijke syllabi die online gezet worden;
  • drie extra naslagwerken (boeken) per jaar over PB, Ven.B. en BTW.

Hoe lid worden van MAB beroepsvereniging?

Om lid te kunnen worden van MAB Beroepsvereniging moet U zich registreren in het intranet van MAB. U volgt de stappen die het systeem U voorstelt. U moet ook aanduiden wat uw beroep is en tot slot moet U bevestigen dat U inderdaad lid wenst te worden. Uw inschrijving moet vervolgens nog aanvaard worden. Als U aanvaard wordt activeren we uw lidmaatschap en vanaf dan verloopt alles elektronisch. De factuur wordt per e-mail verstuurd en U kan in uw profiel de betaling opvolgen. U ontvangt een lidkaart (per post of wordt afgegeven bij het eerstvolgend seminarie). Met uw lidkaart checkt U in en uit en zo genereert U het aanwezigheidsattest. Dat attest vindt U nadien in uw profiel en kan U afdrukken. In het intranet worden de syllabi online gezet zodat U ze altijd kan raadplegen, downloaden of printen. U vindt er ook de nieuwsbrief Varia die eveneens per e-mail naar alle leden wordt verzonden. U beheert zelf uw profiel, d.w.z. dat U alle wijzigingen zelf kan aanbrengen. Onze seminaries vinden plaats in het Thomas More instituut, campus De Nayer, J. De Nayerlaan 5, 2860 St-Katelijne-Waver.

Mocht U problemen ondervinden om op het intranet van MAB in te loggen, neem dan onmiddellijk contact op met het secretariaat per e-mail (info@mab.be). Wij helpen U dan verder.

Het bedrag van het lidgeld bedraagt voor 2019 : 200 euro per kalenderjaar. 

Ons bankrekeningnummer: KBC: BE70 7360 3440 2025