Lid wordenLidmaatschap van MAB VZW

Wie kan lid worden van MAB VZW? 

De vereniging bestaat uit leden A, leden B en ereleden. Enkel natuurlijke personen kunnen deze hoedanigheid verwerven. Om als lid A aanvaard te worden dient men een schriftelijke aanvraag in overeenkomstig de modaliteiten bepaald door de raad van bestuur en dient men lid te zijn van een erkend instituut van de economische beroepen (momenteel ITAA en IBR). Om als lid B aanvaard te kunnen worden dient men:

  • stagiair te zijn bij een erkend instituut van de economische beroepen en een schriftelijke aanvraag in te dienen overeenkomstig  de modaliteiten bepaald door de raad van bestuur; 
  • of het bewijs te leveren een theoretische en/of praktische kennis te bezitten inzake de vakgebieden van de accountancy en de fiscaliteit en werkzaam te zijn in een afdeling of dienst waar kennis van deze vakgebieden vereist zijn.

Wat krijgt u als lid van MAB VZW ?

  • 10 seminaries over actuele onderwerpen gegeven door eminente sprekers;
  • goed voor in totaal 30 uren permanente vorming;
  • degelijke syllabi die online gezet worden.

Hoe lid worden van MAB VZW?

Via de knop bovenaan deze pagina kan u inschrijven om lid te worden van onze organisatie. U kan daar uw contact- en factuurgegevens invullen en nadien onmiddellijk online betalen. Indien U aanvaard wordt, en we uw betaling ontvangen hebben, activeren we uw lidmaatschap en vanaf dan verloopt alles elektronisch. De factuur wordt per e-mail verstuurd en U kan in uw profiel de betaling opvolgen. U ontvangt een lidkaart (per post of wordt afgegeven bij het eerstvolgend seminarie).

Met uw lidkaart checkt U in en uit en zo genereert U het aanwezigheidsattest. Dat attest vindt U nadien in uw profiel en kan U afdrukken. In het intranet worden de syllabi online gezet zodat U ze altijd kan raadplegen, downloaden of printen. U beheert zelf uw profiel, d.w.z. dat U alle wijzigingen zelf kan aanbrengen. Onze seminaries vinden plaats in het Thomas More instituut, campus De Nayer, J. De Nayerlaan 5, 2860 St-Katelijne-Waver van zodra COVID-19 dit toelaat.

Mocht U problemen ondervinden om op het intranet van MAB in te loggen, neem dan onmiddellijk contact op met het secretariaat per e-mail (info@mab.be). Wij helpen U dan graag verder.

Voor kalenderjaar 2023 bedraagt het lidgeld 250 EUR. 

Bankrekeningnummer MAB Beroepsvereniging: BE70 7360 3440 2025

 


 

Lidmaatschap aanvragen