Bert Bekaert

Achtergrond en opleiding

Bert Bekaert is afgestudeerd in 2003 als Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit van Leuven.

Hij verdiepte zich hierna in economische studies aan de Université Catholique Louvain-la-Neuve en volgde stage aan Verenigde Naties te New York.

In 2005 sloot hij zich als advocaat aan bij de Gentse Balie.

Sinds 2008 maakte hij de overstap als advocaat naar Burssens & Partners Ondernemingsadvocaten, later Everest- Advocaten.

Bert Bekaert behaalde het diploma Master Vennootschapsrecht aan de HUB in 2011.

In 2014 trad Bert Bekaert toe als vennoot bij Everest-Advocaten.

Hij werd opgenomen op de lijst van curatoren van de rechtbank van koophandel te Gent, afdelingen Gent en Oudenaarde.

Bert Bekaert is docent vennootschapsrecht aan de Hogeschool Gent en het KISP.

Activiteiten

Bert Bekaert wordt, samen met zijn medewerkers, vaak geconsulteerd door economische beroepsbeoefenaars zols boekhouders, accountants enz…

Hij is actief op het domein van vennootschapsconstructies en vennootschapscontracten en wordt tevens geraadpleegd ingeval van vennootschapsgeschillen en geschillen omtrent bestuursaansprakelijkheid. Hij wordt ook regelmatig benoemd als vereffenaar van vennootschappen.

Verder kan Bert Bekaert buigen op jarenlange ervaring in handelsrecht, insolventierecht en boekhoudrecht. Hij heeft reeds vele ondernemingen geadviseerd in faillissement procedures en met succes begeleid in procedures van gerechtelijke reorganisatie (GRP). Hij geeft bovendien seminaries over de toepassing van de GRP en publiceert over de GRP.

Voorts heeft Bert Bekaert een ruime ervaring in het bankrecht.

Mtr. Bekaert staat bankagentschappen bij alsook schuldenaars van kredieten.