Geert Delrue

Geert Delrue is gerechtelijk commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie en auteur van verschillende boeken ivm financieel economische fraude: Witwassen en financiering van terrorisme, Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement, Bedrieglijk onvermogen, Fiscale fraude, Valsheid in geschrifte, enz. Hij geeft verder ook les aan verschillende binnen- en buitenlandse universiteiten zoals l’Université de Liège (ULG), Université Libre de Bruxelles (ULB), Université Catholique de Louvain (UCL) en aan L’Université de Cergy-Pontoise (Parijs), l’Université de Nice Sophia-Antipolis, l'Université de Strasbourg (CEIFAC) over witwassen en financiering van terrorisme en financiële onderzoeken.

Hij geeft ook les bij verschillende internationale instanties zoals de Verenigde Naties, Raad van Europa, Europese Commissie, CEPOL, ERA, ....
 

Erkend als "geregistreerd anti-witwasopleider" door het ITAA.
 

Website: https://www.aml-cft-training-financial-forensic-services.be/