Guy Parmentier

Guy Parmentier is een bedrijfsrevisor te Schoten. Het kantoor is door jarenlange ervaring gespecialiseerd in het opmaken van waardebepalingen van vennootschappen. Deze kennis werd, in samenwerking met Bart Cuypers, gebundeld in het boek “Business Valuation, Using financial analysis to measure a company's value”.

Door de uitgebreide kennis omtrent de waardebepaling van vennootschappen is hij gastspreker in diverse Universiteiten waaronder Antwerpen, Linz en Maastricht. Hij is tevens gastdocent in de Oostenrijkse Universiteit van Kepler. Daarnaast is hij tevens docent op de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen waar hij het vak Audit doceert. Het postgraduaat Tax en Accountancy Management van de Karel de Grote-Hogeschool werd mede door hem opgestart waar hij de vakken Audit en Vennootschapsbelasting doceert. Tenslotte verkrijgt hij, door zijn ervaring en expertise, de mogelijkheid om bij verschillende beroepsorganisaties op seminaries als gastspreker te worden uitgenodigd.