Roseline Supply

About Roseline

Je wilt jouw bedrijf terug op de rails voor een beter resultaat en meer voldoening?
Je zoekt begeleiders die het niet vanuit de boekjes hebben, maar spreken vanuit ervaring?
Dan moet je bij ons zijn.

Waarom Roseline?
Roseline legt de focus op de structuren en “the how to”.
Als je niet weet hoe jouw bedrijf terug aantrekkelijk te maken, dan moet je bij Roseline zijn.

Haar achtergrond
Na 14 jaar in loondienst te hebben gewerkt, zette Roseline de stap naar zelfstandige in 2008. Die omschakeling bracht veel inzichten op vlak van persoonlijke ontwikkeling. Zij beschouwt alles als energie en is gefascineerd door de impact van deze zienswijze op de bedrijfsresultaten. Hierdoor ging ze zich meer gaan verdiepen in manifestatie, co-creatieve trajecten en het optimaliseren van materialisatieprocessen.

Haar motivatie
Ze wil ondernemers inspireren tot een nieuwe vorm van ondernemen die leidt naar meer vrijheid. Je leert dat je de mogelijkheid hebt om bewuste keuzes te maken. Daardoor verhoogt de kwaliteit van jouw eigen leven. Pas dan ben je in staat om voor de maatschappij iets te betekenen.

Haar kracht
Ze kan een complexe situatie helder schetsen, inschatten en naar de essentie gaan.
Ze leeft zich gemakkelijk in in de bedrijfssituatie en kan deze in de structuur zetten.
Ze ziet overal mogelijkheden en geeft vertrouwen.
Ze maakt van jou talent een product.