Sven Nelis

Sven heeft intussen reeds bijna twintig jaar ervaring als advocaat bij de juridische en fiscale begeleiding van vermogende particulieren.

Hij geeft advies bij een hele reeks verrichtingen waar er belangrijke fiscale belangen op het spel staan: het voorbereiden van de verkoop van een bedrijf, het doorvoeren van een fusie of splitsing, het uitkeren van opgebouwde winsten uit de vennootschap, de toepassing van de kaaimantaks op buitenlandse juridische constructies of de emigratie of immigratie van vennootschappen en particulieren. Omdat risicobeheersing in dit kader uitermate belangrijk is, treedt hij voor deze verrichtingen vaak in contact met de rulingdienst.

Sven heeft ook een uitgebreide expertise in fiscale regularisaties. Gelet op het actuele wetgevend kader, probeert hij zoveel als mogelijk proactief op te treden en tot rechtzetting van oude fiscale zonden over te gaan alvorens er een discussie ontstaat met fiscus of parket. Daar waar er reeds een discussie is ontstaan met fiscus of parket, tracht hij zoveel als mogelijk eerst een redelijke oplossing in overleg na te streven eerder dan al te snel tijdrovende procedureslagen aan te gaan met een onzekere afloop.

Hij begeleidt ook vermogende particulieren bij de overdracht van hun vermogen naar de volgende generatie. Hierbij rijzen vaak complexe vragen over bedrijfsopvolging, minder goede relaties met bepaalde kinderen, kinderen die in het buitenland wonen en/of vermogensbestanddelen die zich buiten België bevinden. Hij tracht bij de uitwerking van een oplossing steeds een evenwicht te zoeken tussen hetgeen fiscaal aantrekkelijk is en hetgeen praktisch hanteerbaar is en de tand des tijds zou moeten kunnen doorstaan.

Sven is licentiaat in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en master in de fiscaliteit (Universiteit Antwerpen – cum laude). Hij won twee keer de prestigieuze TFR-prijs voor beste rechtsgeleerd fiscaal artikel. Hij is verbonden aan de balies van de Provincie Antwerpen en West-Vlaanderen.