Tim Van Sant

Tim Van Sant is Tax Consultant en partner bij PwC Legal. Daar is hij Director en met 20 jaar ervaring als fiscaal deskundige actief binnen het departement voor Fiscaal beleid - Geschillenbeslechting en Procesvoering.

Van begin 2015 tot 2018 was Tim adviseur Indirecte Belastingen op het kabinet van de Belgische minister van Financiën, Johan Van Overtvelt, waar hij deze laatste assisteerde inzake in het fiscaal beleid voor indirecte belastingen. In die hoedanigheid werkte hij mee aan het onderhandelen en opstellen van de nieuwe BTW-wetgeving, het uitwerken van een “transverbaal kenniscentrum” met betrekking tot BTW, douane en accijnzen, nieuwe administratieve richtlijnen, beleidsvorming en het opstellen van circulaires inzake indirecte belastingen, geschillen en rechtszaken, de strategie van de regering met betrekking tot belastingheffing en alle EU-beleidsdossiers inzake BTW. Hij adviseerde de minister van Financiën in het Belgisch Parlement en boog zich samen met andere adviseurs in het kabinet over diverse belastingkwesties. Bovendien werkte hij samen met de Permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Commissie.

Tim is de auteur van de wetgeving voor de grootste Belgische BTW-hervorming die het mogelijk maakt om de verhuur van gebouwen te belasten. Hij werkte mee aan de Taks-shift en maakte de BTW-wetgeving op verschillende vlakken eenvoudiger. Hij heeft ook het antwoord uitgewerkt op verschillende parlementaire vragen.
Naast gepassioneerd docent is Tim tevens auteur van verschillende boeken en artikels over topics inzake indirecte belastingen.