Veerle Lerut

Veerle Lerut

ADVOCAAT

veerle.lerut@cazimir.be - LinkedIn

Veerle Lerut is gespecialiseerd in de fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke implicaties van situaties van grensoverschrijdende tewerkstelling. Tevens legt zij zich toe op de (para)fiscale behandeling van beroepsinkomsten in al haar vormen en facetten.
Haar aanpak is hands on, pragmatisch en toegankelijk, met aandacht voor het multidisciplinaire. Zij streeft ernaar een bondgenoot te zijn voor haar cliënten.

OPLEIDING EN ERVARING

Veerle behaalde in 2007 haar Master in de Rechten aan de KU Leuven. In 2008 vulde zij deze opleiding aan met een Master Na Master Fiscaliteit aan dezelfde universiteit. In datzelfde jaar ging zij als professional aan de slag, in eerste instantie als advocaat. Na een drietal jaren maakte zij de overstap naar de big four waar zij gedurende 5 jaar deel uitmaakte van het Advisory team, een functie die zij tijdelijk combineerde met een mandaat als praktijkassistent aan het Instituut voor Fiscaal Recht (KU Leuven). Vervolgens werkte ze een tweetal jaren als fiscaal jurist van een grote universiteit.

De verschillende hoedanigheden waarin Veerle haar expertise heeft kunnen opbouwen en toepassen, hebben haar doen inzien dat de rol van advocaat haar het beste ligt. Dit is de reden is waarom zij in 2019 terugkeerde naar de balie, een rol die zij enige tijd combineerde met een positie als doctoraal onderzoeker in de internationale fiscaliteit.

Als advocaat is Veerle verbonden aan de balie van Brussel. Zij is lid van het Cazimir-team sinds 2020.

SPECIALISATIE

Vanuit haar expertise inzake de de internationale fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke implicaties van situaties van grensoverschrijdende tewerkstelling, en de (para)fiscale behandeling van beroepsinkomsten, adviseert Veerle Belgische en buitenlandse particulieren, KMO’s en multinationals. Zij staat hen bij met advies, begeleidt hen bij fiscale procedures, vertegenwoordigt hen bij de rulingcommissie en geeft opleidingen.

Omdat Veerle haar expertise vanuit verschillende hoedanigheden heeft opgebouwd, heeft zij zich niet alleen verregaand kunnen specialiseren, maar is zij zich tevens uiterst bewust van de verschillende invalshoeken en gevoeligheden inherent aan haar materie. Dit laat haar toe de meest complexe problematieken te vatten en verstaanbaar te maken en op een pragmatische manier aan te pakken, daarbij rekening houdende met alle belanghebbende partijen.

"If you can't explain it simply,
you don't understand it well enough."
(A. Einstein)

VRIJE TIJD

Veerle wijdt haar vrije tijd aan haar gezin (samen met haar man David heeft zij 2 jonge kindjes, Lucie & Alfred), sport (ooit hoopt ze een kwart triathlon te kunnen doen), en koken. Ook vrienden en familie hebben een belangrijke plaats in haar leven, net zoals een goed boek.