Wanneer?
29/09/2021 vanaf 18:30 - 31/12/2021 tot 18:31

Waar?
on demand

Soort event:
Extra opleidingen

Terug naar het overzicht

Helaas!

Dit event is reeds afgelopen!

BTW bij e-commerce - on demand

Vanaf 1 juli 2021 treedt voor de btw de OSS/IOSS-regeling in werking. Dit is van belang voor iedereen die grensoverschrijdend goederen verkoopt aan klanten zonder btw-nummer en die ervoor zorgt dat de goederen op hun bestemming geraken. En hoewel men het hierbij steeds over e-commerce heeft, gaat die regeling verder. Ook de diensten aan niet-btw-plichtigen die voor btw in andere lidstaten worden gelokaliseerd, bijvoorbeeld een werk in onroerende staat aan een gebouw in Nederland in opdracht van een particulier, vallen onder deze nieuwe regeling.

Europa heeft de OSS/IOSS-regeling steeds aangekondigd als een vereenvoudiging. Dat klopt, als je het bekijkt vanuit het aantal btw-registraties en btw-aangiften die een btw-plichtige moet indienen. Maar ervaring leert ons dat als Europa op btw-vlak met een vereenvoudiging afkomt, dan blijkt dat in de praktijk toch niet altijd even simpel. De huidige regeling voor verkopen op afstand, met btw-registraties in andere lidstaten tot gevolg als er bepaalde omzetdrempels worden overschreden, wordt vervangen door een regeling waarbij de leverancier vanaf zijn eerste verkoop op afstand al de btw van de lidstaat van bestemming van de goederen moet aanrekenen die dan gerapporteerd kan worden in ofwel een lokale btw-aangifte, een OSS-aangifte of een IOSS-aangifte. Keuze genoeg dus? Maar ook hier geldt jammer genoeg dat hoe meer keuzes er zijn, hoe meer fouten er gemaakt kunnen worden.

Tel daarbij nog de afwijkende regels van de micro-ondernemingsregeling en de verwarring is compleet. Moet je die micro-ondernemingsregeling verplicht toepassen? Neen, tenzij je deze niet uitdrukkelijk afwijst, want dan moet je ze toepassen, als uiteraard alle bijzondere voorwaarden daarvoor vervuld zijn. En die afwijzing moet uiteraard ook nog op de correcte formele manier gebeuren. Hier tegen zondigen, kan ertoe leiden dat je in twee lidstaten btw betaalt.

En is dit niet enkel relevant voor de grote ondernemingen? Neen hoor, de regeling is als vereenvoudiging geschreven op maat van de zeer grote spelers. Voor de kleinere spelers is het dat meestal niet. En volgens een antwoord van de minister pakken degenen die via dropshipping werken (vervoer van de leverancier van de webshop naar de klant van de webshop), helemaal naast de vereenvoudiging.

De basisregels die vanaf 1 juli 2021 gelden, werden al kort besproken tijdens de btw-update begin dit jaar. Maar een grondiger inzicht in deze regels is echt wel nodig. Daarom dat we in een afzonderlijke sessie deze regeling grondig toelichten waarbij de spreker zal ingaan op zeer concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van onze Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen.

Spreker

Jurgen Opreel

On demand beschikbaar  

Permanente vorming 

Maximaal 3 uur permanente vorming per sessie. Een aanwezigheidsattest wordt afgeleverd op basis van de werkelijke aanwezigheid. 

Realia

Prijs: € 100

Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het intranet van “MAB-Opleiding” vzw. Ga naar www.mab.be en klik vervolgens in de bovenbalk op “Intranet MAB-Opleiding”.

Indien u al sessies gevolgd heeft bij MAB-Opleiding vzw kan u onmiddellijk inloggen op het intranet met uw bestaand profiel.