Wanneer?
17/11/2022 vanaf 18:30 - 19/11/2022 tot 12:30

Waar?
Zoom + Sint-Katelijne-Waver + on demand

Soort event:
Maandelijkse sessies

Terug naar het overzicht

Helaas!

Dit event is reeds afgelopen!

Tendensen in het nieuwe goederenrecht

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht hervormd. De regels inzake eigendom, vruchtgebruik, erfpacht en opstal zijn hierdoor grondig gewijzigd. Het gaat niet louter om een codificatie, maar ook om een modernisering van het goederenrecht. Zakelijke rechten gevestigd vanaf 1 september 2021 ressorteren onder de bepalingen van dit nieuwe goederenrecht. Wie gebruik wil maken van constructies met zakelijke rechten, moet dus een goede en geactualiseerde kennis van het nieuwe goederenrecht bezitten.

In een eerste deel van het seminarie worden de burgerrechtelijke aspecten van zowel het recht van vruchtgebruik, het recht van erfpacht en het recht van opstal behandeld. In het tweede deel van het seminarie wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van het nieuwe goederenrecht voor de fiscaliteit, zowel directe belastingen als indirecte belastingen. Er wordt gepeild naar de mogelijke opportuniteiten die het nieuwe goederenrecht in dit verband biedt, alsook naar de aandachtspunten. Tijdens het seminarie zullen onder andere volgende vragen worden beantwoord:

  • Welke vergoeding is verschuldigd op het einde van een recht van vruchtgebruik, opstal of erfpacht voor de door de tijdelijk zakelijk gerechtigde uitgevoerde werken?
  • Kan een recht van vruchtgebruik worden verlengd op basis van het nieuwe goederenrecht? En zo ja, leidt dit tot de heffing van registratiebelasting?
  • Is er registratiebelasting verschuldigd bij de vroegtijdige beëindiging van een recht van vruchtgebruik of een opstalrecht?
  • Kan het vanuit een fiscaal oogpunt nuttig zijn een lopend zakelijk recht te onderwerpen aan het nieuwe goederenrecht? 

 

Het online "live-webinar" via Zoom is op donderdagavond van 18h30 tot 21h30. Het "fysieke" seminarie  zal plaats vinden op zaterdagvoormiddag van 9h30 tot 12h30 in Thomas More, campus De Nayer.

Nadien zal het "on demand" beschikbaar zijn via het intranet van MAB.